Protokoll #3 2014

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 3:e styrelsemötet 2014 hittar ni här