Protokoll #4 2014

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 4:e styrelsemötet 2014 hittar ni här