Protokoll #2 2014

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 2:a styrelsemötet 2014 hittar ni här