Protokoll #1 2017

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 1:a styrelsemötet 2017 hittar ni här