Protokoll #1 2016

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 1:a styrelsemötet 2016 hittar ni här