Protokoll #1 2015

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 1:a styrelsemötet 2015 hittar ni här