Påminnelse

Har du någon motion du vill få med till årsmötet??

Glöm då inte att senast den 31:e januari är sista datum för att styrelsen skall bereda och tillgängliggöra inkomna motioner tillsammans med förvaltningsberättelsen till årsmötet i slutet av mars!

Motioner samt frågor kring detta kan med fördel sändas till ditt kvartersombud via epost. klicka på länken här