Protokoll #1 2014

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 1:a styrelsemötet 2014 hittar ni här