Takarbetet drar igång V32 = 6:e augusti

Information har delats ut till alla medlemmar som berörs och här följer således tidsplanen för takomläggningen på garagen.

BEFA Bygg kommer att använda de två parkeringsplatserna utanför gemensamhetsgaraget som uppläggingsplats för plåt och dyligt. Detta innebär att man inte får ställa sig där from fredagen den 3:e augusti och så länge som entreprenaden pågår.

Preliminär tidsplan

Vecka 32 : De två garagen på Sättingsvägen
Vecka 33 : De två garagen på Hemmansvägen
Vecka 34 : Kompletteringar och slutförande….

OBS! Parkeringsplatsen utanför garaget går givetvis bra att nyttja under hela byggtiden.

– Har du frågor kring detta?
Kontakta Mikael Kolk på 0708-941394