Protokoll #8 2015

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 8:e styrelsemötet hittar ni här