Protokoll #10 2015

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 10:e styrelsemötet hittar ni här