Protokoll #9 2014

Hej medlemmar!
Protokollet från det 9:e styrelsemötet 2014 hittar ni här