Protokoll #7 2014

Hej alla medlemmar!
Protokollet från det 7:e styrelsemötet 2014 hittar ni här