Extern Kassör

Styrelsen utser en extern kassör (ej medlem i styrelsen) som tar hand om samfällighetens bokföring. samt administrerar arbetet med våra vattenavgifterna, mm.

Kontaktuppgifter:

Namn :
Adress:
E-post: 

Lämna ett svar