§5 i våra stadgar är nu uppdaterade

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2015 att ansöka till lantmäteriet om ändring av §5 i våra stadgar. Förändringen gick ut på att vi skulle utöka antal ledamöter som har möjlighet att ingå i styrelsen från 6 till 8.  Lantmäteriet godkände våra ändringar 2015-12-07 och med anledning av det har vi uppdaterat stadgarna på hemsidan

Länk till de uppdaterade stadgarna: Stadgar-version-2015-12-07-

Länk till årsmötesbeslutet 2015 Årsmötesprotokoll 2015