Årsmötesprotokoll 2014

Hej alla medlemmar!

Nu finns Årsmötesprotokollet tillgängligt för nerladdning här

Protokollet kommer även att delas ut i era brevlådor så snart som möjligt

– styrelsen