Vattenavläsning

Förutsättningar:

Avläsningsperiod = 1:a oktober år ett till 30:e september år två
Avläsningsdag = 30:e september
Sluträkning förfallodag = sista vardagen (bankdag) i november
Fast avgift (baserat på senaste perioden 2019/2020) = 541kr per år
Rörlig avgift (baserat på senaste perioden 2019/2020) = 32,12 kr per m3 

Om Avläsningen:

Inför avläsningen varje år delas en blankett ut till våra medlemmar. Blanketten skall användas på avläsningsdagen till att anteckna hur mycket varje medlem har förbrukat under den senaste perioden (exempelvis 2019-10-01 till 2020-09-30). När det är antecknat hur mycket man förbrukat är det viktigt att skyndsamt återlämna blanketten till sitt kvartersombud. När väl kvartersombudet fått tillbaka alla blanketter korrekt ifyllda från kvarterets medlemmar, sammanställer en utsedd person i styrelsen resultatet och räknar ut hur mycket varje hushåll skall betala för sin vattenförbrukning. En faktura delas ut i mitten av november med förfallodag sista vardagen i november.

Viktigt att tänka på vid försäljning:
Samfälligheten tar ingen hänsyn till tidigare ägare av fastigheten, den ägare som tar emot fakturan i mitten på november är den som ansvarar för att räkningen blir betald.

Ett tips vid köp/försäljning av fastigheter är att man läser av mätaren på tillträdesdagen och tar reda på vad mätaren stod på senaste avläsningsdag (kontakta ditt kvartersombud om det inte finns noterat). 
Därefter räknar man ut hur mycket av den fasta och rörliga avgiften som säljaren skall betala till köparen. Till hjälp får man använda föregående års kostnad (se “förutsättningar” ovan)

När fakturan för den senaste 12 månaders perioden kommer i november så betalar köparen den. 
Det underlättar även om det i köpeavtalet klart och tydligt framgår vad ni kommit överens om gällande fördelning av kostnader för vattnet så att inga frågetecken uppstår när väl fakturan kommer i november!

Vid frågor kring vattendebiteringen kontakta ditt kvartersombud

Blanketten som fylls i vid avläsningen: Vattenavläsning

Lämna ett svar