Vattenavläsning

Förutsättningar:

Avläsningsperiod = 1:a oktober till 30:e september
Avläsningsdag = 30:e september
Sluträkning förfallodag = sista vardagen (bankdag) i november

Om Avläsningen:

Inför avläsningen varje år delas en blankett ut till våra medlemmar. Blanketten skall användas på avläsningsdagen till att anteckna hur mycket varje medlem har förbrukat under den senaste perioden (exempelvis 2019-10-01 till 2020-09-30). När det är antecknat hur mycket man förbrukat är det viktigt att skyndsamt återlämna blanketten till sitt kvartersombud. När väl kvartersombudet fått tillbaka alla blanketter korrekt ifyllda från kvarterets medlemmar, sammanställer en utsedd person i styrelsen resultatet och räknar ut hur mycket varje hushåll skall betala för sin vattenförbrukning. En faktura delas ut i mitten av november med förfallodag sista vardagen i november.

Viktigt att tänka på vid försäljning:
Samfälligheten tar ingen hänsyn till tidigare ägare av fastigheten, den ägare som tar emot avin i mitten på november är den som ansvarar för att räkningen blir betald.

Ett tips vid köp/försäljning av fastigheter är att man tar reda på vad mätaren stod på senaste avläsningsdag (kontakta ditt kvartersombud). Vid överlåtelsedagen noteras hur många m3 vatten säljaren förbrukat. När fakturan för vattenförbrukningen kommer i mitten på november, ansvarar mottagaren för att hela beloppet betalas till samfälligheten. Säljaren och köparen reglerar därefter skulden proportionerligt utifrån förbrukning sinsemellan.

Det underlättar även om det i köpeavtalet klart och tydligt framgår vad ni kommit överens om gällande fördelning av kostnader för vattnet så att inga frågetecken uppstår när väl fakturan kommer i november!

Vid frågor kring vattendebiteringen kontakta ditt kvartersombud

Blanketten som fylls i vid avläsningen: Vattenavläsning Stenliden

Lämna ett svar