Extern Kassör

Styrelsen utser en extern kassör (ej medlem i styrelsen) som tar hand om samfällighetens bokföring. samt administrerar arbetet med våra vattenavgifterna, mm.

Kontaktuppgifter:

Namn : Kenneth Erskog
Adress: Hemmansvägen 35
E-post:  Kenneth.Erskog@bredband2.com

Lämna ett svar