Gräsklippningsområden

Föreningens medlemmar ansvarar gemensamt för att klippa samfällighetens gemensamhetsytor. Varje kvartersombud ansvarar för att dels upprätta ett klippschema samt dels informera sitt kvarter om innehållet i klippschemat.

Nedan kan ni se översikten av gräsklippningsområdena för Stenlidens samfällighetsförening:Gräsklippningsområden 2014

Lämna ett svar